Vlastnosti snímačov čiarových kódov

Snímače čiarových kódov ZebraSnímače čiarových kódov od spoločnosti Zebra sa vyznačujú odolnosťouavysokýmvýkonom v rôznych podmienkach. Snímače sa dodávajú v mnohých vyhotoveniach tak, aby mohli byť využité v najrôznejších prostrediach a aplikáciách. Sú základom mobility podnikových dát a spolu so sieťami a informačnými technológiami pomáhajú vybudovať efektívny systém, flexibilný podľa potrieb vášho podniku.

Snímače sú charakterizované týmito vlastnosťami:

Podľa ergonómie:

 • ručné;
 • stacionárne;
 • fixné

Podľa pripojenia:

 • káblové;
 • bezdrôtové (obvykle technológiou Bluetooth)

Podľa technológie snímania:

Z hľadiska princípu snímania sa snímače delia na laserové a digitálne. Laserové snímače využívajú technológiu snímania jedným alebo viacerými lúčmi emitovanými laserovými diódami a sú schopné čítať čiarové kódy aj z väčších vzdialeností.

Princíp digitálnych snímačov je rovnaký ako pri digitálnych fotoaparátoch: kód sa vyfotí a obrázok je následne dekódovaný integrovaným dekodérom. Výhodou je mnohosmerné čítanie 1D a všetkých typov 2D kódov.

 • 1D laser;
 • 2D Imager;
 • DPM (Direct Part Marking);
 • 1D lineárny snímač;
 • OCR;
 • PDF

Podľa odolnosti/nasadenia:

 • priemyselné;
 • štandardné;
 • zdravotníctvo;

Podľa rozsahu snímania:

 • Krátka vzdialenosť (HD);
 • Malá až stredná vzdialenosť;
 • Veľký rozsah (Long range)

← Späť ↑ Hore

Súvisiace odkazy

Snímače čiarových kódov

Kontaktný formulár